Wat doet GHI

In het publieke terrein, bij de overheid en in bedrijven wordt men zich steeds meer bewust van het belang van veiligheid in de meest uitgebreide zin en van het nemen van maatregelen om onveiligheid en daarmee samenhangende zaken tegen te gaan.

Het gaat dan vaak om het zorgvuldig omgaan met mensen, met gevoelige (bedrijfs) informatie en met gegevens uit het publieke domein. Met andere woorden, het gaat om de posities die mensen innemen, en de mogelijkheden die men heeft - de informatie waarover men beschikt en het gebruik dat men daarvan kan maken.

Geert Horstmann International is een internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat haar activiteiten richt op een aantal belangrijke actuele terreinen. Namelijk, veiligheid, integriteit, fraude, ge/misbruik van bevoegdheden en macht. Al dan niet in samenhang met culturele diversiteit.

Vanuit haar expertise richt GHI zich op mensen, op werkprocessen en op procedures binnen organisaties.