Pre-employment & living climate onderzoek

Als blijkt dat de ‘verkeerde’ mensen op de ‘verkeerde’ plekken zitten, kan er voor de werk-, en zelfs voor de leef- en woongeving een zeer ongewenste, zelfs (be)dreigende situatie ontstaan.

Een bijzonder facet van de dienstverlening van GHI is dan ook het uitvoeren van zogenaamd pre-employment/living climate onderzoek. In dat kader kan met behulp van GHI voorkomen worden dat de verkeerde mensen op kwetsbare posities en in kwetsbare omgevingen worden geplaatst.

Daarnaast doet GHI onderzoek gericht op het onderkennen en blootleggen van kwetsbare posities en van kwetsbare werkprocessen binnen organisaties. GHI is in staat op een uiterst transparante wijze samen met betrokkenen een beeld te schetsen van mogelijke risico’s.