Culturele diversiteit

Onze samenleving bestaat uit meerdere culturen. Nu eens zeer, dan weer minder dominant aanwezig. Soms zich steeds nadrukkelijker manifesterend. Culturen die qua aanhang sterk wisselen.

Wij vormen een nogal diverse samenleving, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Dit vraagt om onze voortdurende aandacht.

Het beste naar boven halen

Om het beste uit onze minderhedensamenleving te halen, moeten we onze kennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze minderheden vergroten. Dat is haalbaar door in instellingen en bedrijven de besten van hen in te zetten.

GHI kan u helpen het optimum uit die minderheidsgroeperingen te halen en zo uw instelling en bedrijf te versterken.

Een divers bestand

Om dit optimum te halen is een divers bestand nodig aan eigen medewerkers dan wel tijdelijk in te huren personeel.

Diversiteit betreft hier de volgende aspecten: etnische en culturele achtergrond, leeftijd en sexe, ervaring en opleidingsniveau.

GHI beschikt op dit terrein over een grote kennis en ervaring. Daarnaast heeft GHI een uitgebreid netwerk van nationale en internationale experts, die op afroep beschikbaar zijn.