Monitoren

Tal van organisaties worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om periodiek en structureel kwetsbare posities en werkprocessen te (onder)kennen. GHI helpt u graag deze kwetsbaarheid in kaart te brengen. Waar nodig helpt GHI u deze kwetsbaarheid periodiek te monitoren.