Fraude/integriteit/screening

Een bijzonder facet van veiligheidsbevordering is handhaving, onderzoek en consultancy op het gebied van fraude, in het bijzonder van de sociale zekerheidswetgeving.

GHI richt zich hier met name op:

 • fraude onderzoeken in geval van partiële inkomsten,
 • rechtmatigheidsonderzoeken naar een eerste aanvraag van bijstandsuitkeringen,
 • fraude onderzoeken naar aanleiding van binnengekomen signalen,
 • verrichten van toezichthoudende taken en het uitbrengen van advies op dit gebied,
 • intake, handhaving en huisbezoek op het gebied van de sociale zekerheidswetgeving,
 • in kaart brengen van een (potentieel) risicobestand aan mogelijke fraudeurs door middel van het ontwikkelen van risicoprofielen,
 • ontwikkelen van good practices in kader van bovenstaande activiteit,
 • onderzoek naar vermoedelijk aanwezig clandestien vermogen in het buitenland,
 • detachering van tijdelijk personeel op het gebied van klantendossiers SoZaWe, UWV en SOSV,
 • coaching van leidinggevenden op het gebied van handhaving van de sociale zekerheidswetgeving

Daarnaast richt GHI zich ook op integriteitsonderzoeken en screening van personeel:

 • integriteitsonderzoeken naar aanleiding van binnengekomen signalen over oneigenlijk gebruik of misbruik van bevoegdheden en informatiesystemen,
 • screening van toekomstig personeel/ pre-employment searches voor (semi)overheidsdiensten

GHI heeft de kennis en ervaring om:

 • het gehele risicogebied van fraude in de sociale zekerheidswetgeving in kaart te brengen,
 • te analyseren welke sterke en zwakke punten er zijn op het gebied van fraude,
 • aanbevelingen te doen hoe de zwakke punten/risico’s structureel te beheersen

Ook is de kennis en ervaring in huis om de aanbevelingen in de lopende werkprocessen te verankeren. Bovendien kunnen we nieuwe werkprocessen ontwikkelen en implementeren.


GHI heeft een bewezen track record in het succesvol omgaan met ambtelijke, bestuurlijke en politieke krachtenvelden. Daarnaast hebben we een uitstekende handhavings- en resultaat achtergrond.

Kernbegrippen in ons werk zijn:

 • altijd bereikbaar ( 24 uur per dag ),
 • altijd inzetbaar,
 • snelle interventie,
 • snel resultaat,
 • hoogwaardige, ervaren professionaliteit in de sfeer van handhaving,
 • up to date opsporingstechnieken en taktieken (observatie, waarneming, verhoor, documentanalyse, profiling),
 • dynamische en innovatieve aanpak,
 • maatwerk,
 • groot rendement en hoge bewezen success rate