Wie is GHI?

Geert Horstmann, oprichter van GHI, kan terugkijken op meer dan 40 jaar ervaring bij de Nederlandse politie. In die tijd bouwde hij een uitgebreid (inter-) nationaal netwerk op.
 
De laatste 20 jaar van zijn loopbaan vervulde Horstmann de functie van korpschef bij een aantal korpsen van gemeentepolitie. Van 1991 tot aan zijn pensionering in 2002 was hij hoofdcommissaris van politie en korpschef van de regiopolitie Flevoland.
 
Namens de raad van hoofdcommissarissen was hij voor de Nederlandse politie portefeuillehouder op het gebied van diversiteit, mensenrechten, racisme- en discriminatiebestrijding en privacybescherming.
 
Naast zijn officiersopleiding bij de Nederlandse politie, haalde hij een M.Sc.-graad in social policy aan de Cranfield University in Engeland. Bovendien volgde hij de Master of Arts-opleiding in law enforcement administration, een opleiding die voortkwam uit een samenwerkingsverband van de F.B.I. en de University van Virginia in Quantico in de U.S.A.
 
Na zijn politieloopbaan vervulde Horstmann verschillende opdrachten in Nederland, Suriname, Roemenië, Bulgarije en Turkije.