Repressie en curatie

Als het gaat om repressie en curatie, komt GHI direct in actie als er sprake is van acute, kritieke, onveilige situaties. Dat (gepercipieerde) gevaar dient als eerste aangepakt/geneutraliseerd te worden.

In geval van die onveilige of dreigende situaties is GHI in staat binnen zeer korte tijd onderzoek te doen, om vervolgens op basis van ‘facts and figures’ vast te stellen wat er feitelijk aan de hand is. M.a.w. de gevaarzetting / het risico wordt in kaart gebracht en het gevaar zo snel mogelijk geneutraliseerd.

Op basis van analyses doet GHI voorstellen ter verbetering van de gesignaleerde tekortkomingen. Zo nodig en gewenst kan GHI helpen bij de implementatie van haar aanbevelingen.