Veiligheid

Vanaf haar oprichting in 2002 is GHI actief op het terrein van veiligheid, zowel nationaal als internationaal.
Hierbij richt zij haar aandacht primair op damage control. Damage control, gebaseerd op analyse, onderkennen en inschatten van de aanwezige en potentiële risico’s (m.a.w. risicoanalyse ).