Risicoanalyse en risk management

Risicoanalyses en het voeren van risk management zijn een vast onderdeel van de aanpak van GHI. Waar nodig en gewenst kan GHI ten aanzien van veiligheid, waaronder fraude en integriteit, ook een coachende rol spelen.
Profiling van (potentiële) risicopersonen en situaties kunnen onderdeel uitmaken van de te volgen aanpak. De aanpak van GHI is voor de cliënt altijd transparant en navolgbaar.

Op basis van kennis en jarenlange ervaring is GHI in staat de risico’s in kaart te brengen. Daarnaast biedt GHI de mogelijkheid opdrachtgevers te helpen deze risico’s te managen. GHI beschikt hiervoor, zo nodig, over een uitgebreid netwerk van nationale en internationale experts. Deze kunnen op afroep worden ingezet.